Producenci

Co to jest i do czego służy rejestrator danych?

Czym jest rejestrator danych?

Rejestratory danych są urządzeniami elektronicznymi, które automatycznie monitorują i rejestrują parametry środowiskowe w czasie, umożliwiając pomiar, dokumentowanie, analizę i walidację warunków. Rejestrator danych zawiera czujnik do odbioru informacji oraz układ komputerowy do ich przechowywania. Następnie informacje przechowywane w rejestratorze są przesyłane do komputera użytkownika do analizy.

Rejestratory monitorują parametry takie jak temperatura, wilgotność, jedno- i trójfazowe zużycie energii, CO, mV, mA, napięcie, impulsy lub zdarzenia.

Czym jest zbieranie danych?

Zbieranie danych to próbkowanie świata rzeczywistego w celu wygenerowania danych, które mogą być przetwarzane przez komputer. Zbieranie danych zazwyczaj wiąże się z akwizycją sygnałów i przebiegów falowych oraz przetwarzaniem sygnałów w celu uzyskania pożądanych informacji. Części składowe systemów rejestracji danych zawierają odpowiednie czujniki konwertujące dowolny parametr pomiarowy na sygnał elektryczny, który jest pobierany przez sprzęt do akwizycji danych (np. rejestrator danych). Pozyskane dane są zazwyczaj wyświetlane, analizowane i przechowywane na komputerze PC.

Korzyści płynące z korzystania z rejestratora danych

Rejestrowanie danych może być wykonywane ręcznie przez człowieka poprzez ciągłą obserwację parametrów otoczenia. Przykładem może być rejestracja zmian temperatury w ciągu godziny w centralnie ogrzewanym pomieszczeniu za pomocą zegarka, termometru, długopisu i papieru. Jednak korzystanie z elektronicznego rejestratora danych jest o wiele bardziej skuteczne, dokładne i niezawodne niż dokonywanie okresowych odczytów ręcznych. Wykonuje on pracę wszystkich wyżej wymienionych narzędzi, oszczędzając czas i wydatki.

To jak szybko można dostrzec korzyści płynące ze stosowania rejestratorów danych zależy od sposobu, w jaki urządzenia są używane. Jednak wymierne korzyści z używania rejestratorów są zwykle widoczne bardzo szybko. Zwykle już pierwsze lub drugie użycie rejestratora pokazuje, że jest on przydatny w danym miejscu.

Rejestratory temperatury i wilgotności

Gdzie używane są rejestratory danych?

Rejestratory danych są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Należą do nich na przykład:

 • Badania środowiska naturalnego w zakresie zmian klimatycznych, wzorców pogodowych, zmian sezonowych, siedlisk dzikiej przyrody, oceanów i rzek.
 • Zarządzanie budynkami/obiektami/efektywnością energetyczną: monitorowanie zużycia energii, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w domach, szkołach, biurach, magazynach, pomieszczeniach przemysłowych i muzeach.
 • Przygotowanie, przechowywanie, transport i sprzedaż żywności.
 • Laboratoria i opieka zdrowotna: procesy sterylizacji, zastosowania kriogeniczne i kontrole środowiskowe; w transporcie szczepionek, produktów krwiopochodnych, organów i sprzętu medycznego; oraz do przechowywania medycznego w lodówkach, zamrażarkach i pomieszczeniach.
 • Przemysł logistyczny: monitorowanie temperatury i wilgotności podczas przechowywania i transportu oraz w całym łańcuchu chłodniczym (w tym zgodność z HACCP).
 • W rolnictwie, ogrodnictwie i hodowli zwierząt: monitorowanie upraw, przechowywania, transportu i warunków zdrowotnych zwierząt.
 • Monitorowanie procesu kompostowania.
 • Produkcja, w tym zastosowania procesowe, środowisko/procesy, energia i zarządzanie obiektami.
 • Muzea i galerie: wystawianie i transport delikatnych przedmiotów; monitorowanie artefaktów i archiwów.

Dlaczego rejestratory danych są potrzebne?

Rejestratory danych są wymagane z wielu powodów, często w celu zapewnienia zgodności z przepisami branżowymi oraz procedurami kontroli jakości i ochrony środowiska. Pomagają one również oszczędzać koszty poprzez poprawę efektywności energetycznej, zarządzania środowiskiem lub ograniczenie marnotrawstwa towarów wytworzonych niezgodnie ze specyfikacją lub niepełnowartościowych. Oto kilka praktycznych przykładów:

 • Dyrektywa WE 92/1 dotycząca przemysłu spożywczego wskazuje, że każda organizacja zajmująca się przygotowaniem, przechowywaniem lub transportem żywności powinna być w stanie sprawdzić, czy temperatury zostały utrzymane na określonych poziomach (tzw. należyta staranność). Rejestrowanie danych może zapewnić całkowitą identyfikowalność od wstępnego przygotowania do dostawy do miejsca przeznaczenia.
 • Rejestratory danych pomagają zapewnić zgodność z zaleceniami WHO, że szczepionki są regularnie monitorowane i przechowywane w zakresie temperatur od +2 do +8°C podczas przechowywania i transportu oraz w punkcie wydawania. W przemyśle kompostowym rejestratory danych pomagają w osiągnięciu surowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym BSI PAS 100: 2005, wymagających dokładnego monitorowania i rejestrowania temperatury procesów kompostowania.
 • Rejestratory energii, temperaturywilgotności mogą być użytecznymi narzędziami pomagającymi organizacjom w monitorowaniu zużycia energii zgodnie z ESOS, ISO 50001 i innymi wymogami zarządzania energią.
 • Dokładny monitoring środowiskowy pomaga firmom zapewnić, że systemy HVAC są wykorzystywane z maksymalną korzyścią, zapewniając dobre samopoczucie mieszkańców oraz ograniczając zużycie energii i koszty do minimum.
 • Rejestratory dwutlenku węgla pomagają zweryfikować, czy systemy HVAC działają prawidłowo i mogą pomóc w przestrzeganiu zaleceń dotyczących wentylacji i stężenia CO w budynkach szkolnych. Przepisy budowlane w niektórych krajach podkreślają znaczenie kontroli wentylacji w utrzymaniu jakości powietrza w pomieszczeniach i unikaniu marnotrawstwa energii oraz podkreślają wagę stosowania detektorów CO jako jednego ze sposobów osiągnięcia tego celu.

Rejestratory danych i energii elektrycznej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl