Producenci

HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

HACCP to specjalnie opracowany prewencyjny system, którego stosowanie gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne żywności. System ten ma na celu identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz ryzyka ich wystąpienia na każdym etapie produkcji, przechowywania, transportu i dystrybucji żywności.

System HACCP

Stosowanie HACCP jako systemu zarządzania jakością zdrowotną żywności jest wymagane przez prawodawstwo UE.  Koncepcja systemu HACCP powstała na przełomie lat 60 -70 w USA jako wynik współpracy NASA i laboratoriów wojskowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności przeznaczonej dla astronautów podczas ich wyprawy w kosmos. W 1975r. System HACCP został oficjalnie przyjęty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) a w 1993 r. przez Komisje Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission) i stał się ważnym narzędziem nadzoru w czasie produkcji żywności.

Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej w sprawie higieny produktów spożywczych jest Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 14 czerwca 1993r. Określa ona ogólne zasady higieniczne, których należy przestrzegać w czasie przygotowywania, przetwarzania, produkcji, pakowania, transportu oraz dystrybucji i sprzedaży żywności.

HACCP

HACCP a prawo

Polskie przepisy prawne wprowadzają wymóg realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice – GMP ) w całym przemyśle spożywczym, żywieniu zbiorowym i obrocie żywnością oraz spełniania warunków higienicznych, określanych jako Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygiene Practice – GHP). Opracowanie i wdrożenie GMP wymaga również wprowadzenia systemu HACCP.

Przy wprowadzaniu systemu HACCP w swoim zakładzie, producenci mają za zadanie:

  1. Dokonać analizy potencjalnych zagrożeń i określić środki zapobiegawcze.
  2. Ustalić Krytyczne Punkty Kontroli, którymi są miejsca lub procesy technologiczne wymagające szczególnej uwagi w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.
  3. Określić normy i tolerancję dla Krytycznych Punktów Kontroli.
  4. Stworzyć system monitorowania (systemy rejestracji procesów termicznych, kontrola i rejestracja parametrów powietrza lub inne narzędzia umożliwiające późniejsze analizy i weryfikację na poszczególnych etapach produkcji).
  5. Ustalić działania korygujące
  6. Opracować procedury weryfikacji systemu HACCP dla potwierdzenia skuteczności działania (walidacja, certyfikacja).

ZALETY

System HACCP chroni interesy konsumenta poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który stosując się do zasad GMP oraz odpowiednio dokumentując sposób prowadzenia procesu produkcyjnego może udowodnić, że robi wszystko, aby wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia. System ten przyczynia się także do uniknięcia strat dzięki ograniczeniu ilości zgłaszanych reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl