Producenci

Jak zadbać o właściwy monitoring mikroklimatu w serwerowniach komputerowych? – poradnik

Efektywna i bezpieczna praca sprzętu zgromadzonego w serwerowni możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy w pomieszczeniu panuje odpowiedni mikroklimat. Zapewnienie stałej temperatury (19-25°C) oraz wilgotności powietrza w granicach 45%, stanowi warunek konieczny dla optymalnej i bezawaryjnej pracy komputerów-serwerów oraz aktywnych i pasywnych elementów danej sieci komputerowej. Aby utrzymać pożądane warunki w środowisku pracy urządzeń teleinformatycznych, stosuje się specjalistyczne systemy klimatyzacji. Niezbędny jest również precyzyjny monitoring parametrów klimatycznych pomieszczeń, w których znajduje się centrum danych. Analiza informacji pochodzących z mierników umożliwia bowiem szybką reakcję na odchylenia od norm, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii sprzętu.

Jakie są konsekwencje odchyleń temperatury i wilgotności od strefy optimum?

Wilgotność odgrywa kluczową rolę w sprawnej pracy urządzeń elektronicznych. Zbyt niska wilgotność prowadzi bowiem do nagromadzenia ładunków elektrostatycznych, które są przyczyną wyładowań wywołujących szkodliwe przepięcia. Natomiast nadmierna zawartość wody w powietrzu grozi kondensacją pary wodnej w sieci obwodów i zwarciem elektrycznym. Warto też zaznaczyć, że urządzenia teleinformatyczne część pobranej energii zamieniają w ciepło, dlatego ich praca powoduje stały wzrost temperatury. Gdyby zatem zabrakło sprawnej kontroli w tym zakresie, w serwerowni mógłby pojawić się pożar.

Urządzenia służące do monitoringu mikroklimatu serwerowni

Pomiar wilgotności i temperatury w serwerowni umożliwiają precyzyjne mierniki. Część kontrolerów mikroklimatu w centrum danych wyposażona jest w multisensory zbierające dane o temperaturze i wilgotności, czyli tzw. termohigrometry. Oczywiście termometry i higrometry mogą stanowić oddzielne moduły. W oparciu o dane zebrane przez sensory rozmieszczone w różnych punktach pomieszczenia, system monitorowania temperatury i wilgotności przekazuje informacje specjalistom odpowiedzialnym za pracę serwerowni. Dane zebrane z czujników po ich obróbce cyfrowej przedstawiane są w postaci wykresów zmian temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym. Zastosowanie systemów monitorujących parametry klimatyczne umożliwia zatem wygodną analizę informacji o warunkach higrometrycznych i termicznych w kilku pomieszczeniach jednocześnie oraz szybką reakcję na wszelkie odchylenia od norm. Systemy wysyłają powiadomienia o stanach zagrożenia na ogół w formie SMS-a. Warto dodać, że często zapewniają w dużej mierze zautomatyzowany monitoring i mogą być zintegrowane z systemami kontroli całego budynku, w którym mieści się serwerownia. Dane z mierników przekazywane są za pośrednictwem łączy ethernetowych, sieci radiowej lub WiFi.

Jak rozmieścić czujniki temperatury i wilgotności w serwerowni?

Aby system monitoringu temperatury i wilgotności zapewniał administratorom użyteczne i wiarygodne informacje, niezbędne jest właściwe rozmieszczenie sensorów na szafach rack oraz w innych newralgicznych punktach pomieszczenia. Właściwe usytuowanie czujników temperatury i wilgotności można uzyskać dzięki badaniu przepływów powietrza w serwerowni oraz wykorzystaniu sond termowizyjnych. Sensory pomiarowe umieszczane są najczęściej przy wlotach do urządzeń lub w trzech krytycznych punktach (górnym, dolnym i środkowym) na drzwiach szafy rack, a często także na ścianach serwerowni. Oczywiście im większa jest liczba punktów pomiarowych, tym bardziej precyzyjną charakterystykę mikroklimatu pomieszczenia można uzyskać.

W serwerowniach zwykle zgromadzony jest bardzo wrażliwy na warunki otoczenia, a zarazem kosztowny sprzęt. Dane, które znajdują się na serwerach, wymagają ponadto szczególnej ochrony (bezpieczeństwo informacji regulowane jest normami oraz rozporządzeniami). Aby zadbać o jej zapewnienie, niezbędne są sprawne działające systemy monitorujące mikroklimat zlokalizowane w centrum danych. Dzięki analizie pomiarów temperatury i wilgotności można ponadto zoptymalizować zużycie energii, a tym samym obniżyć koszty pracy serwerowni.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl