Producenci

Mapowanie temperatury w magazynach i pojazdach

Kontrola i utrzymanie stałej temperatury są jednymi z najważniejszych czynników, warunkujących prawidłowy przebieg wielu procesów produkcyjnych i logistycznych. Dzięki precyzyjnej diagnostyce i możliwości wczesnego wykrycia anomalii temperatur w magazynach i pojazdach maleje ryzyko strat. W naszym artykule wyjaśniamy, czym jest mapowanie temperatury w magazynach i pojazdach oraz kto musi je wykonywać.

Co oznacza pojęcie: mapowanie temperatury?

Mapowanie temperatury to proces, którego celem jest stworzenie schematu, opisującego rozkład temperatur w różnych strefach magazynów lub pojazdów. Badanie to odbywa się przy użyciu czujników temperatury. Regularne pomiary i analizy pozwalają zaś ocenić, czy procesy przebiegają prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa, przyjętymi w firmie.

Po wykonaniu serii pomiarów kontrolnych wszystkie dane, uzyskane w wyniku mapowania temperatury są przetwarzane i archiwizowane w formie gotowych opracowań, zestawień, wykresów lub raportów. Z rozwiązania tego chętnie korzystają firmy, zajmujące się logistyką, obróbką i dystrybucją żywności, a także zakłady farmaceutyczne, które produkują, przechowują i przewożą leki. Wszystkie te podmioty tworzą własną dokumentację pomiarową i gromadzą wyniki mapowania temperatury.

Obowiązek mapowania rozkładu temperatury – kogo dotyczy?

Cykliczna kontrola rozkładu temperatur w pojazdach i pomieszczeniach to ustawowy obowiązek wszystkich firm farmaceutycznych. Szczegółowe wytyczne, dotyczące pomieszczeń i pojazdów precyzują przepisy polskiego prawa, takie jak:

  • Prawo farmaceutyczne,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (i Rozporządzenie zmieniające z dn.17 czerwca 2016 r.).

W rozdziale 3. Rozporządzenia z dn. 13 marca 2015 r. można znaleźć wymagania względem pomieszczeń magazynowych. Dotyczą one obowiązku mapowania temperatury magazynów oraz konieczności stałego badania różnych czynników środowiskowych (w tym: temperatury i wilgotności). Zgodnie z prawem, przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzać mapowanie przed rozpoczęciem korzystania z pomieszczeń oraz w trakcie ich eksploatacji.

Mapowanie temperatury w magazynie: na czym polega?

Mapowanie temperatur w magazynach odbywa się z wykorzystaniem systemu czujników, rozmieszczonych na różnych wysokościach i w newralgicznych punktach. Gdy rejestratory są już rozlokowane, odbywają się pomiary, które w razie potrzeby należy powtórzyć kilkukrotnie, by uzyskać miarodajne, wiarygodne dane. Średni czas trwania analizy wynosi od 1 do 3 dni, w zależności od specyfiki pomieszczenia i prowadzonej działalności.

Po zakończeniu mapowania wyniki trafiają do komputera lub chmury. Personel zakładowy lub specjaliści z firmy zewnętrznej wyciągają wnioski z próby badawczej. Jeżeli uzyskane dane są niezgodne ze wzorcowymi wartościami, mapowanie trzeba wykonać ponownie. Po wykryciu anomalii właściciel magazynu podejmuje różne działania korygujące, w tym: remont budynku, naprawę systemu wentylacji i klimatyzacji lub na przykład – docieplenie dachu bądź ścian.

Mapowanie temperatury w pojazdach

Pojazdy-chłodnie lub naczepy, przeznaczone do przewozu leków lub produktów spożywczych, powinny być wyposażone w rejestratory temperatury i regularnie mapowane. Bieżąca kontrola rozkładu temperatur i wilgotności pozwala na podjęcie szybkich działań w sytuacji, gdy dojdzie do awarii urządzeń chłodzących lub rozszczelnienia drzwi naczepy. W jaki sposób odbywa się mapowanie pojazdów?

Procesy mapowania magazynów i pojazdów przebiegają bardzo podobnie i można je przedstawić w kilku krokach:

  1. Wewnątrz naczepy lub chłodni osoby uprawnione do wykonywania mapowania rozmieszczają odpowiednią ilość czujników temperatury (zintegrowanych z oprogramowaniem analitycznym),
  2. Czujniki wysyłają dane na temat zakresu temperatur w ustalonym przedziale czasowym,
  3. Uzyskane wyniki są poddawane bieżącej ocenie,
  4. Mapowanie wykonywane jest ponownie, jeśli temperatura wewnątrz pojazdu jest nieprawidłowa,
  5. Po zakończeniu procedury firma otrzymuje protokół mapowania, raport i wykaz wniosków.

Warto też zaznaczyć, że badanie rozkładu temperatur może się odbywać w zróżnicowanych warunkach – między innymi podczas postoju pojazdu lub bezpośrednio w trasie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl