Producenci

Wymagania funkcjonalne dla systemu do monitorowania warunków wytwarzania

Specyfikacja wymagań użytkownika dla systemu monitoringu warunków wytwarzania (temperatura i wilgotność względna)

Elektroniczny system monitoringu warunków wytwarzania ma za zadanie ciągłą rejestrację temperatury (T) i wilgotności względnej (RH). Może być instalowany w zamykanych pomieszczeniach, chłodniach, mroźniach i lodówkach. Pomiar może odbywać się przewodowo (LAN) lub bezprzewodowo (WiFi) z ściśle określonym (programowalnym) krokiem pomiarowym. Zadaniem systemu jest zbieranie danych pomiarowych z rejestratorów, ich wizualizacja oraz sygnalizacja stanów alarmowych. Dostęp do danych bieżących oraz archiwalnych powinien być możliwy z kilku stacji roboczych w dowolnym momencie. Logowanie do systemu powinno odbywać się poprzez spersonalizowany login i hasło do określonych poziomów dostępu. Wszystkie zmiany w systemie powinny być zapisywane poprzez nieedytowalny mechanizm śledzenia zmian.

Rozważając zakup takiego systemu warto wziąć pod uwagę przedstawione poniżej wymagania. Oczywiście nie wszystkie muszą być spełnione w każdym przypadku. Nie mniej jednak warto je znać.

Wymagania funkcjonalne

 1. Bezprzewodowy pomiar temperatury i wilgotności względnej.
 2. Przewodowy pomiar temperatury i wilgotności względnej.
 3. Rejestracja temperatury i wilgotności względnej za pomocą jednego urządzenia (jeden rejestrator dla dwóch parametrów).
 4. Możliwość podłączenia do rejestratora zewnętrznych sond temperatury i wilgotności. Opcjonalnie - na kablu o zadanej długości.
 5. Możliwość podłączenia do rejestratora więcej niż jednej sondy (temperatury lub temperatury i wilgotności).
 6. Minimalna dokładność pomiaru:
  • Temperatura (typowo ±0,5 °C)
  • Wilgotność względna (typowo ±3 %)
 7. Zakres pomiarowy:
  • Temperatura, np. -20 °C do +70 °C dla pomieszczeń zamkniętych.
  • Wilgotność względna, np. od 0 do 100% dla pomieszczeń zamkniętych.
 8. Rejestrator powinien posiadać wbudowaną pamięć umożliwiającą rejestrację danych przez zadany okres, np. 1 miesiąca przy częstotliwości pomiaru co 15, w przypadku braku zasięgu lub kontaktu z centralnym serwerem
 9. Rejestrator powinien automatycznie przesyłać dane do bazy / serwera po powrocie zasięgu/komunikacji.
 10. Temperatura i wilgotność z ostatniego pomiaru wyświetlana na rejestratorach (zwykle jako opcja).
 11. Minimalny czas pracy rejestratora na baterii, np. 1 rok przy częstotliwości pomiaru do 15 minut.
 12. Możliwość podłączenia rejestratora do prądu; baterie spełniają wtedy rolę zabezpieczenia przed zanikiem napięcia sieciowego.
 13. System powinien być elastyczny i pozwalać na rozbudowę o kolejne rejestratory.
 14. Definiowanie progów alarmowych - minimum dwa progi:
  • ostrzegawczy - informacyjny,
  • alarmowy - informujący o przekroczeniu dopuszczalnych limitów rejestrowanych parametrów.
 15. Sygnalizacja alarmów poprzez email (użytkownicy, grupy użytkowników).
 16. Sygnalizacja alarmów poprzez SMS lub w aplikacji na smartfony/tablety.
 17. Sygnalizacja alarmu w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest rejestrator (opcja).
 18. Sygnalizacja łatwo dostrzegalna dla operatora poprzez sygnał świetlny (widoczny z odległości kilku metrów) i dzwiękowy (opcja).
 19. Sygnalizacja alarmu w przypadku:
  • przekroczenia dopuszczalnych progów alarmowych rejestrowanych parametrów,
  • braku komunikacji z rejestratorem (np. brak zasięgu radiowego),
  • braku zasilania,
  • niskiego poziomu baterii w urządzeniach.
 20. Zróżnicowana sygnalizacja alarmu wynikającego z przekroczenia warunków:
  • brak alarmu,
  • przekroczony górny próg alarmowy,
  • przekroczony górny próg ostrzegawczy,
  • przekroczony dolny próg ostrzegawczy,
  • przekroczony dolny próg alarmowy.
 21. Sygnalizacja alarmu w przypadku:
  • zbliżającego się terminu kalibracji / wzorcowania rejestratora.
 22. Wizualizacja rozmieszczenia czujników na schemacie pomieszczeń.
 23. Aktualne wartości dla danego czujnika wyświetlane na schemacie, kolor tła sygnalizuje stan czujnika (rodzaj lub brak alarmu).
 24. Możliwość wyboru wyświetlanych czujników ze względu na obszary i osoby (użytkownicy widzą dane z czujników (obszarów) przypisanych do nich w systemie).
 25. Dostęp do danych bieżących oraz archiwalnych możliwy z oprogramowania na kilku stacjach roboczych w dowolnym momencie.
 26. Wizualizacja danych pomiarowych w postaci wykresów i tabel.
 27. Generowanie nieedytowalnych raportów z wykresami oraz danymi pomiarowymi z możliwością wyboru:
  • czasokresu,
  • konkretnego rejestratora.
 28. Możliwość wprowadzania w systemie komentarzy dotyczących poszczególnych pomiarów lub grupy pomiarów.
 29. Generowanie raportów z uwzględnieniem przekroczeń dopuszczalnych parametrów (czas trwania przekroczenia, poziom przekroczenia).
 30. Brak możliwości edycji zarejestrowanych danych (T i RH).
 31. Możliwość wydruku danych, raportów.
 32. Możliwość eksportu danych do plików Excel.
 33. Wbudowany mechanizm śledzenia zmian w systemie dla danych konfigurowalnych. Brak możliwości edycji oraz usunięcia historii.
 34. Automatyczny backup danych na serwerze z określoną częstotliwością.
 35. Możliwość definiowania grup docelowych otrzymujących powiadomienia mailowe / SMS-owe / w aplikacji.
 36. Możliwość instalacji serwera w środowisku wirtualnym.

Wymagania autoryzacyjne

 1. Dostęp / logowanie do systemy poprzez spersonalizowany login i hasło do określonego poziomu dostępu. Funkcja wymuszania okresowej zmiany hasła.
 2. Minimum dwa poziomy dostępu do systemu:
  • Administrator (konfiguracja)
  • Użytkownik (obsługa systemu)
 3. Integracja systemu monitoringu z Active Directory / SSO (możliwość logowania użytkowników po podaniu poświadczeń domenowych).

Wymagania jakościowe / walidacyjne

 1. Dokumentacja - opis systemu.
  Opis sytemu zawierający: opis funkcjonalności, przepływ danych, interfejsy z innymi systemami (jeżeli dotyczy), opis zastosowanych rozwiązań fizycznych i logicznych, wymagania sprzętowe (stacje robocze, serwer, oprogramowanie), administrowanie uprawnieniami, backupem, inne środki bezpieczeństwa.
 2. Dokumentacja - certyfikaty kalibracji / wzorcowania.
  Certyfikaty kalibracji / wzorcowania dla wszystkich rejestratorów temperatury i wilgotności względnej. Kalibracja / wzorcowanie wykonane najwcześniej jeden miesiąc przed zakładanym terminem instalacji w docelowej lokalizacji.
 3. Dokumentacja - specyfikacja projektowa.
  Sposób realizacji wymagań klienta. informacja, które wymagania powodują konieczność zmian programistycznych lub specjalnych ustawień konfiguracyjnych.
 4. Dokumentacja Techniczna:
  • Sposób realizacji zmian programistycznych.
  • Dokumentacja konfiguracji oprogramowania.
 5. Dokumentacja - uprawnienia.
  Dokumentacja opisująca ustawienie uprawnień w systemie.
 6. Dokumentacja - testy
  Dokumentacja protokołów i raportów testów funkcjonalnych wykonanych przez dostawcę.
 7. Dokumentacja - specyfikacja infrastruktury technicznej.
  Opis wymaganej infrastruktury technicznej dla oprogramowania.
 8. Dokumentacja - instrukcja obsługi systemu.
  Instrukcja obsługi systemu z uwzględnieniem podziału odpowiedzialności użytkownika oraz administratora.
 9. Dokumentacja - backup.
  Procedura wykonania backupu i odzyskania danych z backupu.
 10. Dokumentacja - postępowanie w przypadku awarii systemu.
  Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia awarii krótkoterminowej i długoterminowej. Sposób powrotu systemu do stanu poprawnej pracy z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych.
 11. Dokumentacja dla oprogramowania w języku polskim.
 12. Dokumentacja - wzór umowy serwisowej.

Wymagania sprzętowe

 1. Rodzaj komputera i jego parametry - w przypadku instalacji serwera na sprzęcie klienta. 

Szkolenia

 1. Szkolenie dla użytkowników systemu po zakończeniu instalacji (administrator, obsługa).

Warunki instalacji i serwisu

 1. Termin instalacji.
 2. Instalacja po stronie dostawcy lub klienta.
 3. Kalibracja rejestratorów po stronie dostawcy lub klienta. Zwykle jeden raz w roku. Dostawca dostarcza czujniki zastępcze na czas kalibracji.

Wszystkie z wymienionych powyżej wymagań funkcjonalnych spełnia system Syrinx.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl