Producenci

Certyfikaty Laboratorium z akredytacją PCA

W naszym sklepie istnieje możliwość zamówienia certyfikatu kalibracji oraz re-kalibracji, czyli tzw. świadectw wzorcowania, dla wszystkich rejestratorów temperatury, wilgotności i ciśnienia. Dokumenty te wystawiane są przez laboratorium posiadające stosowną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), zajmującego się weryfikacją podmiotów odpowiadających za ocenę zgodności. Wzorcujemy od -200°C do +1450°C i od 0% do 100% RH. Certyfikaty mogą dotyczyć jednego lub więcej parametrów pomiarowych. W momencie zamawiania usługi ważne jest aby wskazać, dla jakich konkretnie wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia ma zostać skontrolowane dane urządzenie pomiarowe. W podanych przez zamawiającego punktach pomiaru laboratorium z akredytacją zweryfikuje wskazania wartości temperatury, wilgotności i/lub ciśnienia danego urządzenia względem wzorca. Posiadany certyfikat gwarantuje, iż zbierane i archiwizowane przy pomocy urządzenia dane, są precyzyjne i zgodne ze stanem faktycznym. Pozwala to w pełni kontrolować wszelkie procesy produkcyjne, przy zachowaniu najwyższej jakości wytwarzanych dóbr oraz wymaganych standardów bezpieczeństwa. Akredytacja PCA potwierdza również wiarygodność zebranych danych i stanowi dowód na poprawną pracę urządzenia pomiarowego.

Częstotliwość odnawiania certyfikatu, czyli re-kalibracji, zależna jest od branży. Wynika zwykle z przepisów, rekomendacji producenta lub potrzeb dokumentacji procesów. W wielu branżach, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny, przyjmuje się konieczność wzorcowania urządzeń co 12 miesięcy. Osobą, która jest zwykle najlepiej poinformowana w zakładzie produkcyjnym w tym zakresie jest zwykle technolog lub kierownik produkcji. Często to właśnie oni znają proces produkcyjny na tyle dobrze, żeby dobrać wartości dla którym ma zostać wykonane wzorcowanie oraz i ustalić częstotliwość ponownej kalibracji mierników i czujników.

W celu uzyskania certyfikatu kalibracji lub re-kalibracji (świadectwa wzorcowania), logger lub rejestrator należy przesłać do siedziby sklepu Omnic. W przypadku wyboru rodzaju certyfikatu, przy którym punkty kalibracji nie zostały określone przez producenta, należy podać informację, dla jakich wartości temperatury oraz wilgotności powinno zostać przeprowadzone wzorcowanie. Usługa kalibracji zajmuje zwykle do 15 dni roboczych (bez uwzględnienia transportu). Koszty dostarczenia oraz odesłania urządzenia w całości pokrywa nabywca.

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 1 wybranym punkcie temperatury dla zakresu -40 °C ÷ +200 °C

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora lub termometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkt temperatury. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 116,85 zł (netto: 95,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 2 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 2 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 2 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 2 wybranych punktach temperatury dla zakresu -40 °C ÷ +200 °C

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora lub termometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkty temperatury. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku. Wybrane punkty temperatury będą zastosowane do wzorcowania wszystkich podanych urządzeń.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 233,70 zł (netto: 190,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 3 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 3 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 3 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 3 wybranych punktach temperatury dla zakresu -40 °C ÷ +200 °C

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora lub termometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkty temperatury. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku. Wybrane punkty temperatury będą zastosowane do wzorcowania wszystkich podanych urządzeń.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 350,55 zł (netto: 285,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 4 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 4 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 4 punktach temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 4 wybranych punktach temperatury dla zakresu -40 °C ÷ +200 °C

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora lub termometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkty temperatury. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku. Wybrane punkty temperatury będą zastosowane do wzorcowania wszystkich podanych urządzeń.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 467,40 zł (netto: 380,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 1 wybranym punkcie temperatury i wilgotności

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora temperatury i wilgotności lub termo-higrometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkt temperatury i wilgotności. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 159,90 zł (netto: 130,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 2 wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 2 wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 2 wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 1 wybranym punkcie temperatury i 2 wilgotności

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora temperatury i wilgotności lub termo-higrometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkt temperatury i punkty wilgotności. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 319,80 zł (netto: 260,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie wilgotności i 2 temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie wilgotności i 2 temperatury w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie wilgotności i 2 temperatury w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 1 wybranym punkcie wilgotności i 2 temperatury

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora temperatury i wilgotności lub termo-higrometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

Zamawiając proszę podać punkty temperatury i punkt wilgotności. W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 319,80 zł (netto: 260,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 3 punktach wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 3 punktach wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 3 punktach wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 1 punkcie temperatury i 3 punktach wilgotności w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora temperatury i wilgotności lub termo-higrometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 479,70 zł (netto: 390,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 23°C i 30/50/75%RH w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 23°C i 30/50/75%RH w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 23°C i 30/50/75%RH w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w temperaturze 23 °C i wilgotności 30/50/75%RH (wariant 1)

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora temperatury i wilgotności lub termo-higrometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 479,70 zł (netto: 390,00 zł )
szt.

Świadectwo wzorcowania w 15°C i 50%RH, 23°C i 30/50/75%RH oraz 30°C i 50%RH w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania w 15°C i 50%RH, 23°C i 30/50/75%RH oraz 30°C i 50%RH w laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania w 15°C i 50%RH, 23°C i 30/50/75%RH oraz 30°C i 50%RH w laboratorium z akredytacją PCA

Certyfikat kalibracji laboratorium z akredytacją PCA w 15°C i 50%RH, 23°C i 30/50/75%RH oraz 30°C i 50%RH (wariant 2)

Certyfikat kalibracji można zamówić dla dowolnego rejestratora temperatury i wilgotności lub termo-higrometru.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest przez laboratorium posiadające akredytację polskiego urzędu PCA.

W przypadku zamawiania certyfikatu dla więcej niż jednego rejestratora prosimy podać numery seryjne po przecinku.

Uwaga: Po dodaniu certyfikatu do koszyka zostanie doliczony koszt transportu. Koszty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu Omnic ponosi nadawca.

Wysyłka w: 21 dni

Cena: 565,80 zł (netto: 460,00 zł )
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl